Program

Program 2017

 

Söndagen den 12 mars – Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls i år i Skeppet, Målilla kl 14.00. Efter mötet berättar Ylva Nyberg om sitt arbete med Vi-skogen och plantering av träd runt Victoriasjön i Afrika. Föreningen bjuder på kaffe.

Välkomna!

 

Fredagen den 2 juni – Nattsjungande fåglar

Nu är den bästa tiden att höra nattsjungande fåglar som näktergal, vaktel, nattskärra och kornknarr. Vi börjar med att spana av Ryningen innan mörkret sänker sig och konserten börjar! Samling vid Sundbergs livs, Mörlunda kl. 21.00. Ansvarig: Calle Ljungberg.

 

Söndag den 11 juni – Länsmansängens Naturreservat

Guidning i Länsmansängens naturreservat kl. 14. Jerry Svensson från Länsstyrelsen i Kalmar informerar om åtgärder som gjorts i reservatet för att förbättra den biologiska mångfalden och vad som kommer göras. Sedan guidar vi i föreningen bland alla växter i reservatet. Samling vid reservatets parkering vid Norra Järnvägsgatans slut, dagen håller på till kl. 16-17.

Samarrangemang med Länsstyrelsen i Kalmar.

 

Söndagen den 18 juni – De vilda blommornas dag

Detta år kommer vi besöka Näshult utanför Mörlunda. Här finns intressanta växter i byns hagmarker och längs vägarna.  Stövlar och matsäck rekommenderas. Samling vid Sundbergs i Mörlunda kl. 10.   Ledare: Tommy Nilsson, 0495-301 31 och Calle Ljungberg, 070-660 33 93.

 

Söndagen den 29 oktober – Gäss och örnar på Mörlundaslätten

Det har blivit en tradition att ha en utflykt i våra gås- och örnmarker i slutet av oktober. Vi samlas vid Sundbergs i Mörlunda kl. 9 och kör långsamt söderut och stannar där det finns fåglar. Förutom de stora fåglarna kan vi hoppas på snösparv, vinterhämpling och varfågel.

Matsäck och varma kläder är ett måste! Ansvarig: Calle Ljungberg.

 

Vi hoppas även kunna fylla på med aktiviteter på vår hemsida mm.

 

Välkomna!