Program 2023

Onsdag 22 mars – Föreläsning och Årsmöte

Föreläsning om uttern, Smålands landskapsdjur, med Börje Gunnevik. Börje är naturfotograf och har länge spårat utter. Vi får lära känna uttern i dess olika livsmiljöer och höra om vad som görs för att bevara arten.

Virserums bibliotek, årsmöte kl 18 och föreläsning kl 19.

 

Lördag 22 april – Ekhyddan

Arbetslördag i föreningens hus i Målilla (Virserumsvägen 11). Om vädret är bra fixar vi i trädgården. Regnar det finns det jobb inne också. Start kl 9.

Onsdag 3 maj – Mimerparken, Hultsfred

Naturen runt knuten. En tur till Mimerparken i Hultsfred för att se vilka växter och fåglar som finns i vår närhet inne i samhället. Samarbete med Hultsfreds bibliotek. Samling vid biblioteket kl 11.

 

Torsdag 11 maj – Ätliga växter

Vilka ätliga växter eller kryddväxter går det att hitta i trädgården? Hos Anna Paulsson, Ekelundsgatan 5 i Virserum. Ta gärna med egna recept! Start kl. 18.

 

Måndag 22 maj – Den biologiska mångfaldens dag

I år besöker vi Tassmossen som ligger vid Tassevägen, sydväst Stensjön utanför Målilla. Här finns intressant skog, hällmarker och skogskärr. Vi försöker hitta så många djur och växter som möjligt. Samling vid Coop i Målilla kl 18.30. Samarrangemang med Fågelklubben Hultsfred.

 

Fredag 2 juni – Nattfåglar vid Ryningen

Nu är den bästa tiden att höra nattsjungande fåglar som näktergal, vaktel, nattskärra och kornknarr. Vi börjar med att spana av Ryningen innan mörkret sänker sig och konserten börjar! Samling vid Sundbergs livs, Mörlunda kl. 21.30. Samarrangemang med Fågelklubben Hultsfred. Ansvariga: Jan Karlsson och Calle Ljungberg.

Onsdag 14 juni – Blomstervandring i Stubbhult

En vandring bland alla ängsblommor som finns på naturskyddsföreningens gård i Stubbhult. Här finns slåttergubbe, kattfot, nässelsnärja, nattvioler och ängsklocka och många fler arter! Vi tittar också på fjärilar och fåglar och de fina hagmarkerna med gärdsgårdar och hamlade träd. Samling i Stubbhult, Målilla kl 18

 

Söndag 18 juni – Vilda blommornas dag i Ryd, Järeda

Detta år kommer vi besöka Ryd utanför Järnforsen. Det är klassiska marker för botanik.  Stövlar och matsäck rekommenderas. Samling vid Järeda kyrka kl. 10. Samarrangemang med Sveriges botaniska förening.

 

Midsommardagen den 24 juni – Blomstervandring i Stubbhult

Sedan många år håller Målilla församling Midsommargudstjänst i Stubbhult. Efter gudstjänsten blir blomstervandring bland alla sommarblommor som blommar som mest nu!

Gudstjänsten börjar kl. 9. Därefter blir det fika och blomstervandring med Calle Ljungberg.

Onsdagen den 9 augusti – Naturen runt knuten

Följ med på en tur till Mimerparken i Hultsfred.
Se vilka växter och fåglar som finns i vår närhet.
Calle Ljungberg leder guidningen. Samling utanför biblioteket, entré mot Valhall kl 11.

Söndag 17 september – Svamp vid Vägledalen utanför Mörlunda

Förhoppningsvis finns det mycket svamp att hitta vid Vägledalen, öster om Maren! Samling vid Sundbergs i Mörlunda kl 9.

 

Tisdag 24 oktober – Solitärbi, filmvisning på Skeppet i Målilla

Patrik Waernbaum visar sin film om solitärbin och pratar även om den positiva förändring som skett under senare år när det gäller människors förståelse för biologisk mångfald! Kl 19 på Skeppet. Kaffe. Samarrangemang med Länsförbundet i Kalmar län.

 

Söndagen den 29 oktober – Gäss och örnar på Mörlundaslätten

Det har blivit en tradition att ha en utflykt i våra gås- och örnmarker i slutet av oktober. Vi samlas vid Sundbergs i Mörlunda kl. 9 och kör långsamt söderut och stannar där det finns fåglar.

Matsäck och varma kläder är ett måste! Ansvariga: Calle Ljungberg och Jan Karlsson. Samarrangemang med Fågelklubben Hultsfred