Program 2022

 

Onsdag 20 april – Årsmöte i Ekhyddan, Målilla

Årsmöte i vår föreningslokal, Ekhyddan. Kanske kan vi sitta ute? Kl. 18.30. Föreningen bjuder på kaffe.

 

Lördag 23 april – Besök på Kejsarkullens återvinningscentral

Vi får en guidning om vart vårt avfall tar vägen och hur de olika materialen tas om hand.

Samling vid Kejsarkullen kl 9.

 

Onsdag 11 maj – Mimerparken, Hultsfred

Naturen runt knuten. En tur till Mimerparken i Hultsfred för att se vilka växter och fåglar som finns i vår närhet inne i samhället. Samarbete med Hultsfreds bibliotek. Samling vid biblioteket kl 11.

Söndag 22 maj – Den biologiska mångfaldens dag – vid Pauliströmsåns naturreservat

Vi besöker vårt nyaste naturreservat och ser hur många djur och växter vi kan hitta.

Samling vid gamla macken i Järnforsen kl 13.

Samarrangemang med Fågelklubben Hultsfred

 

Fredag 3 juni – Nattfåglar vid Ryningen

Nu är den bästa tiden att höra nattsjungande fåglar som näktergal, vaktel, nattskärra och kornknarr. Vi börjar med att spana av Ryningen innan mörkret sänker sig och konserten börjar! Samling vid Sundbergs livs, Mörlunda kl. 21.30. Samarrangemang med Fågelklubben Hultsfred. Ansvariga: Jan Karlsson och Calle Ljungberg

 

Onsdag 15 juni – Blomstervandring i Stubbhult

En vandring bland alla ängsblommor som finns på naturskyddsföreningens gård i Stubbhult. Här finns slåttergubbe, kattfot, nässelsnärja, nattvioler och ängsklocka och många fler arter! Vi tittar också på

fjärilar och fåglar och de fina hagmarkerna med gärdsgårdar och hamlade träd.

Samling i Stubbhult, Målilla kl 18

Samarrangemang med Länsstyrelsen i Kalmar län

Anmälan till: calle.ljungberg@stubbhult.nu eller 070-6603393

 

Söndag 19 juni – De vilda blommornas dag

Detta år kommer vi besöka Norra Ryningen som har varierande miljöer – ängar, mader och skogsdungar. Stövlar och matsäck rekommenderas. Samling vid första p-platsen längs Fågelforsvägen efter Ryningsnäs kl. 10. Samarrangemang med Sveriges botaniska förening.

 

Midsommardagen den 25 juni – Blomstervandring i Stubbhult

Sedan många år håller Målilla församling Midsommargudstjänst i Stubbhult. Efter gudstjänsten blir blomstervandring bland alla sommarblommor som blommar som mest nu!

Gudstjänsten börjar kl. 9. Därefter blir det fika och blomstervandring med Calle Ljungberg.

 

Onsdag 10 augusti – Ätliga växter och nyttoväxter

Vilka ätliga växter kan vi hitta? Och vilka andra nyttoväxter? Växtvandring runt Dackestop.

Samling vid Dackestop i Virserum kl 18.

 

Söndagen den 30 oktober – Gäss och örnar på Mörlundaslätten

Det har blivit en tradition att ha en utflykt i våra gås- och örnmarker i slutet av oktober. Vi samlas vid Sundbergs i Mörlunda kl. 9 och kör långsamt söderut och stannar där det finns fåglar.

Matsäck och varma kläder är ett måste! Ansvariga: Calle Ljungberg och Jan Karlsson. Samarrangemang med Fågelklubben Hultsfred.

 

***

Gärdsgårdskurs

Dessutom kommer Länsstyrelsen arrangera en gärdsgårdskurs i Stubbhult under året! Mer information kommer när datum är klart.