Program 2024

Onsdagen den 13 mars – Årsmöte
Årsmöte i föreningens hus Ekhyddan i Målilla (Virserumsvägen 11). Efter årsmötet visar Ronnie Johansson bilder på fåglar som finns i vår närhet! Föreningen bjuder på kaffe. Start kl 18.30.

Lördagen den 13 april – arbetslördag i Ekhyddan
Arbetslördag i föreningens hus i Målilla (Virserumsvägen 11). Om vädret är bra fixar vi i trädgården. Regnar det finns det jobb inne också. Start kl 9.

Onsdagen den 8 maj – Alkärret vid Hulingen
Naturen runt knuten. Vi går till Alkärret vid Hulingen i Hultsfred för att se vilka växter och fåglar som finns i vår närhet inne i samhället. Samarbete med Hultsfreds bibliotek. Samling vid biblioteket kl 11.

Onsdagen den 15 maj – Ätliga växter
Vilka ätliga växter eller kryddväxter går det att hitta i trädgården? Hos Anna Paulsson, Ekelundsgatan 5 i Virserum. Ta gärna med egna recept! Start kl. 18.

Onsdagen den 22 maj – Den biologiska mångfaldens dag
I år besöker vi ett fint område öster om Hällerum på Årydsvägen vid Stora Hammarsjön. Här finns fina tallmarker och skogsmossar. Vi försöker se hur många sorters djur och växter vi kan hitta under kvällen! Samling vid Coop i Målilla kl 18.30.

Onsdag 5 juni – Blomstervandring i Stubbhult
En vandring bland alla ängsblommor som finns på naturskyddsföreningens gård i Stubbhult. Här finns slåttergubbe, kattfot, nässelsnärja, nattvioler och ängsklocka och många fler arter! Vi tittar också på fjärilar och fåglar och de fina hagmarkerna med gärdsgårdar och hamlade träd. Samling i Stubbhult, Målilla kl 18.

Fredag 7 juni – Nattfåglar vid Ryningen
Nu är den bästa tiden att höra nattsjungande fåglar som näktergal, vaktel, nattskärra och kornknarr. Vi börjar med att spana av Ryningen innan mörkret sänker sig och konserten börjar! Samling vid Sundbergs livs, Mörlunda kl. 21.30. Samarrangemang med Fågelklubben Hultsfred.

Torsdagen den 13 juni – Histret, Norrhult
Besök hos Lasse Oskarsson i Histret som ligger norr om Norrhult. Här finns en imponerande ekskog som Lasse skött i många år och gott om växter och fåglar. Vi får också höra om gårdens historia och lämningar, som gamla ängslador. Samarrangemang med Hultsfreds hembygdsförening. Samling på Stora torget i Hultsfred kl 18.

Söndagen den 16 juni – Vilda blommornas dag vid Tveta kyrka
Detta år kommer vi besöka markerna runt Tveta kyrka. Här finns mycket olika sommarblommor och fina betesmarker.  Stövlar och matsäck rekommenderas. Samling vid Tveta kyrka kl. 10. Samarrangemang med Sveriges botaniska förening.

Midsommardagen den 22 juni – Blomstervandring i Stubbhult
Sedan många år håller Målilla församling Midsommargudstjänst i Stubbhult. Efter gudstjänsten blir blomstervandring bland alla sommarblommor som blommar som mest nu! Gudstjänsten börjar kl. 9. Därefter blir det fika och blomstervandring med Calle Ljungberg.

Söndag 15 september – Svamputflykt vid Aberg utanför Mörlunda
Förhoppningsvis finns det mycket svamp att hitta vid Aberg, mellan Lilla Aby och Lilla Sinnerstad. Samling vid Sundbergs i Mörlunda kl 9.

Lördag 12 oktober – Arbetslördag i Ekhyddan
Arbetslördag i föreningens hus i Målilla (Virserumsvägen 11). Om vädret är bra fixar vi i trädgården. Regnar det finns det jobb inne också. Start kl 9.

Söndagen den 27 oktober – Gäss och örnar på Mörlundaslätten
Det har blivit en tradition att ha en utflykt i våra gås- och örnmarker i slutet av oktober. Vi samlas vid Sundbergs i Mörlunda kl. 9. Matsäck och varma kläder är ett måste! Ansvariga: Calle Ljungberg och Jan Karlsson. Samarrangemang med Fågelklubben Hultsfred