Berguv

Uvprojektet inom Emådalens Naturskyddsförening startade 1987 och ingår i Berguv Småland. Numera finns ett avelspar i Hultsfreds kommun.

Fakta om berguven

Berguven – Bubo bubo är en av världens största ugglor. Längd: 60-70 cm. Vingbredd: 160-188 cm. Vikt: 2-4 kg.

Fågeln tillhör ordningen Strigiformes och familjen ugglor.

De äldsta kvarlevorna av släktet Bubo går 40 miljoner år tillbaka.

Av släktets tolv arter är berguven mest spridd. Berguven lever till hälften av gnagare och till 40 procent av kråk och vitfågel. Resterande 10 procent omfattar olika kända bytesdjur, exv. mask, orm, hare, groda och småfågel.

Ingen svensk fågel torde vara så sägenomspunnen som berguven.

Förr fanns den över hela landet och var ännu 1850 ganska vanlig. På kartorna märks detta genom namn som Hoberget, Uvberget och Uvsjön.

Berguven har i alla tider fångat människans fantasi. Ofta har den väckt skräck och hat beroende på att dess läte i nattmörkret gett en kuslig känsla.

Den har också jagats för att den konkurrerade om småviltet. Skottpengar utgick till och med år 1925. De senaste 150 åren har berguvstammen gått tillbaka dramatiskt. Under tio år vid sekelskiftet utbetalades det bara i Västerbottens län skottpengar för 565 uvar.

Numera förolyckas uvar i kraftledningar och stolptransformatorer, bilar och tåg kör över dem, taggtråd river upp fjäderdräkten o.s.v.

Människan släpper ut och har släppt ut ämnen i naturen – exempelvis kvicksilver och DDT – som anrikas i näringskedjan och lagras i höga halter i detta topprovdjur som sedan föder förlamade ungar, blir sterila eller helt enkelt dör. Skogsbruket påverkar negativt genom körningar från avverkningar och skogsbilvägar vid boplatserna samt positivt genom att kalhyggen ökar tillgången på gnagare.

Det ökande friluftslivet kan störa häckningarna. Nyfikna människor kan genom oförstånd medverka till att äggkullar förstörs.

Fortfarande förföljs arten genom tjuvjakt, illegal handel med ägg och ungar samt handel med uppstoppade fåglar.

1950 fridlystes berguven i Sverige. Någon större effekt för att minska den nedåtgående trenden kunde dock inte skönjas.

Det fick ornitologer i sydvästra Sverige att i slutet av 1960-talet starta det första berguvsprojektet. Detta omfattade Göteborg, Halland, Bohuslän, Dalsland, Västergötland och Småland väster om E 4:an.

Projektet var så framgångsrikt att det avvecklades 1983. Avelsparen över-fördes till andra berguvsprojekt i landet.

I dag pågår berguvsprojekt från Skåne till övre Norrland. Berguv Småland fick första avelsparet 1981 och de första ungar släpptes 1983.

1994 konstaterades 18 vilda häckningar i Småland. Uv finns i alla tre Smålands-länen.

Det har noterats att smålandsuvarna har kontakt med artfränderna i grann-länen, vilket är av största betydelse för att återigen få en livskraftig uvstam.

Uvprojektet inom Emådalens Naturskyddsförening startade 1987 och ingår i Berguv Småland. Vid starten fanns ett avelspar i en voljär (flygbur). Nu omfattar verksamheten två avelspar i lika många voljärer. Sedan starten har föreningen släppt fler än 60 ungfåglar från voljärerna.

Bobalen byggs upp några meter från marken, för att efterlika ett uvberg.

Arbetet har resulterat i att det åter häckar berguv i skogarna inom Hultsfreds kommun. Numera finns det omkring fyra-fem vilda berguvsrevir i kommunen.