Ekhyddan

Ekhyddan

Ekhyddan är föreningens bas. Huset testamenterades till föreningen. Här finns ett omfattande herbarium, 649 släkten av fanerogamer, 56 släkten av svampar, 29 släkten av mossor, 130 släkten av lavar och 10 släkten av alger är representerade (drygt 10 000 objekt just nu).

Kostnadsfritt övernattningsrum för paddlare i Emån, finns i uthuslängan, tillgång till kranvatten, toalett och grillplats.