Träd och buskar vintertid

Karaktärer för bestämning av träd och buskar vintertid

Skottet

Artens ettåriga skott, d. v. s., de grenar av grenen som utvecklats under den senaste vegetationsperioden.
OBS!!!! Endast grenar från kronans yttre, solbelysta delar skall användas.

Vi kommer i kontakt med två olika typer av skott;

Långskott: Sidogrenar med obegränsad förmåga att tillväxa
och med långa avstånd mellan knopparna
(långa internoder).
Kortskott: Sidogrenar med begränsad tillväxt och korta
intern. Bär ofta blomanlag. Hos vissa arter
utdragna till en torn.

Intressanta och användbara karaktärer hos skotten;

a) Tvärsnitt; – runda skott är naturligtvis oftast förekommande
-ovala eller tillplattade, åtminstonde bitvis
-trekantiga
-fyrkantiga
– sexkantiga
Specialfall; – längsgående åsar eller korklister på barken
– vedåsar under barken

b) Färger; – Bruna, rödbruna, grönaktiga och grå nyanser.
Men kan variera starkt inom en art oftast
beroende på graden av solexponering.

c) Behåring; Minns att de flesta årsskott är ludna i början av sitt liv men tappar denna
successivt. Men karaktären kan vara användbar även på vintern.
Olika typer; – enkla, få-flercelliga hår
stjärnhår
glandelhår, körtelhår

d) Körtlar; ses ofta som oskaftade, glänsande punkter.

e) Lenticeller, barkporer; Mer eller mindre avgränsade runda eller avlånga fläckar, punkter eller upphöjningar med korkvävnad. Tack vare glesa cellskikt står de för växtens gasutbyte med den omgivande luften.

f) Beväpning; – Torn; oftast ombildad, stickande kortskott.
Ibland avslutningen av ett långskott.
Tornen är alltså en förvedad stamdel,
djupt förankrad i grenen och svår att
bryta av (jmf. m. Tagg).

Tagg; bredbasigt, stickande utskott från
stammens yta. Lätt att bryta av.

Borst; är grövre än hår. Men till skillnad
från taggar är de ej stickande
och har smal bas. Mellanformer finns.

g) Bladärr; under lövfällningen bryts förbindelsen mellan
bladskaftet och grenen. Det som blir kvar är
bladärret vars yta med tiden ”förbarkas”.
Ärren efter den förutvarande ledningsvävnaden
syns som punkter eller streck. De kallas för bladspår
eller, förenklat, spår.
Antalet spår varierar från ett-många och kan
ställa tillproblem vid bestämningen.
Bladärrets utseende är en mycket viktig karaktär vid bestämning av nakna buskar och träd.
Utseendet är artspecifikt och helt okänsligt för yttre påverkan.

h) Knoppar; Två typer av knoppar finns;
sidoknoppar
slutknoppar, eller apikalknopparna, avslutar skottet.

§§ Hos arter med apikalknoppar fortsätter dessa skottets längdtillväxt nästa år.
Denna typ av tillväxt kallas monopodial ( OBS !!! VIKTIGT).
§§ Hos arter som saknar en riktig slutknopp tas längdtillväxten över av en sidoknopp året efter. Denna typ av tillväxt kallas sympodial (LIKA VIKTIGT).
Dessa omständigheter gör att olika arter skiljer sig i sin uppbyggnad av kronan eller grenverket.

Knopparnas positioner: parvis motsatta
i två rader
spiralställda
kransställda

i) Knoppfjäll; Skyddar artens tillväxtzoner (meristem) under ogynsamma förhållanden. I vårt fall under vintersäsongen. Vid lövsprickningen, då de inte har någon funktion längre, faller fjällen bort.
För artbestämningen är antalet synliga knoppfjäll på den slutna knoppen mycket viktigt. Antalet fjäll / knopp varierar från 0-många.

Fjällkaraktärer: form
behåring
körtlar
fjällkantens utseende
färg
storlek
doft
Hos arter som saknar knoppfjäll övertar de sist bildade, mer eller mindre rudimentära bladen, en skyddande funktion för de inre meristemen, tillväxtzonerna.
Tommy Nilsson