Söndag den 11 juni – Länsmangårdsängens naturreservat

Guidning i Länsmansgårdsängens naturreservat kl. 14. Jerry Svensson från Länsstyrelsen i Kalmar informerar om åtgärder som gjorts i reservatet för att förbättra den biologiska mångfalden och vad som kommer göras. Sedan guidar vi i föreningen bland alla växter i reservatet. Samling vid reservatets parkering vid Norra Järnvägsgatans slut, dagen håller på till kl. 16-17. Samarrangemang […]

Läs mer

Gäss och örnar på Mörlundaslätten

Söndag 30 oktober: Gäss och örnar på Mörlundaslätten Numera en smått klassisk exkursion som vi gör tillsammans med Fågelklubben Hultsfred. På Mörlundaslätten brukar gässen rasta i stort antal och har vi tur kan både havs- och kungsörn dyka upp, liksom snösparv och varfågel. Vi fortsätter så småningom ner till Ryningen där vi kollar upp tornen […]

Läs mer

Eko-dag i Bäckeby 22 maj

Eko-dag på Bäckeby gård Söndag 22 maj kl 13-16 (skyltning Älgpark från Gårdveda) Bäckeby gård utanför Målilla har lagt om till ekologisk drift. Vi får reda på vad det innebär med eko. Varför Eko? Varför är ekologiskt viktigt? Vad kan var och en göra för att bidra? Biologisk mångfald vad är det? Är det mer […]

Läs mer

Mossutflykt till Knästorp

Lördagen den 18 april – Mossor i Knästorps naturreservat Knästorp mellan Hagelsrum och Stubbhult är kommunens nyaste naturreservat. Här finns flera intressanta naturtyper: gamla hagmarker, bergsbranter och hällmarkstallskog mm. Den här dagen tänker koncentrera oss på områdets mossor. Samling vid masugnen i Hagelsrum kl. 9. Ta gärna med fika och stövlar eller kängor. Ledare Tommy […]

Läs mer

Mörlundaslätten söndag 26 oktober

Det har blivit en tradition att ha en utflykt i våra gås- och örnmarker i slutet av oktober. Vi samlas vid Sundbergs i Mörlunda kl. 9 och kör långsamt söderut och stannar där det finns fåglar. Vi besöker också de nya fågeltornen vid Ryningen. Matsäck och varma kläder är ett måste! Ansvarig: Calle Ljungberg och […]

Läs mer

Söndagen den 27 oktober Gäss och örnar

Det har blivit en tradition att ha en utflykt i våra gås- och örnmarker i slutet av oktober. Nu har vi också chans att se hur långt fram projektet med nya fågeltorn vid Ryningen har kommit. Vi samlas vid Sundbergs i Mörlunda kl. 9 och kör långsamt söderut och stannar där det finns fåglar. Matsäck […]

Läs mer